Estudos Superiores
en Deseño Téxtil e Moda de Galiza

Acceso Planos de estudo Docencia Mobilidade Contacto
Tipos de accesoHome / Planos de estudo / Primeiro curso

Primeiro curso
Cuatrimestre Materia Tipo Total créditos
1 Fundamentos artísticos I T 9
1 Fundamentos científicos T 6
1+2 Historia e teoría da arte e do deseño T 10
2 Proxectos básicos T 5
1 Psicoloxía da percepción T 4
2 Sistemas de representación T 5
1+2 Teoría e técnica da cor T 7
1 Fundamentos informáticos do deseño E 4
2 Materias e estructuras téxtis E 6
2 Inglés profesional I D 4
      60