Estudos Superiores
en Deseño Téxtil e Moda de Galiza

Acceso Planos de estudo Docencia Mobilidade Contacto
Tipos de accesoHome / Contacto / Directorio

Directorio

Dirección
Lola Dopico Aneiros.
direcesdemga@uvigo.es

Subdirección
Cristina Varela Casal
coordinación.esdemga@uvigo.es

Coordinación de Relacións Externas
Silvia García González
silviagarcia@uvigo.es

Asistente de Dirección
Rocío Gómez Juncal
info.esdemga@uvigo.es

Secretaría de Alumnado
María Pilar Lores Baena
Marta López Vázquez
secfba@uvigo.es
986 801 805
F. 986 801 883

Asuntos Económicos
Asunción García Carro