Estudos Superiores
en Deseño Téxtil e Moda de Galiza

Acceso Planos de estudo Docencia Mobilidade Contacto
Tipos de accesoHome / Acceso / Tipo de acceso

Acceso

Titulados universitarios: todos
COU: Preferentemente, PAAU
Bacharelato: Calquera opción + PAAU
FP2: Todos
Ciclos formativos de grao superior: Todos
Ensinanzas artísticas especializadas e autorizadas: Todos
Maiores 25 anos:  Probas maiores de 25 anos
Estudos estranxeiros validables
Outros: Poderán acceder tamén a estes estudos aqueles profesionais da industria téxtil, cun mínimo de 3 anos de experiencia profesional, para os que se reservan 5 das prazas de 1º curso.